Usługi Logistyczne

Gwarantujemy kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw oraz szeroki zakres usług dodatkowych.

Kluczowym ogniwem łańcucha dostaw jest infrastruktura magazynowa. Naszym klientom oferujemy magazynowanie produktów wraz z pełną obsługą formalno – prawną i celną. W tym zakresie klientom oferujemy: magazyny, nowoczesne środku transportu wewnętrznego oraz system zarządzania gospodarką magazynową.

Nasi kontrahenci mogę skorzystać również z szerokiego zakresu usług dodatkowych:

  • Paletyzacja/rozpaletyzowanie
  • Konsolidacja/dekonsolidacja
  • Konfekcjonowanie
  • Foliowanie
  • Bindowanie
  • Przepakowywanie
  • Zaawansowany system zarządzania gospodarką magazynową i systemy elektronicznej identyfikacji towarów
  • Nowoczesne urządzenia transportu wewnętrznego
  • Dystrybucja towarów jako uzupełnienie oferty w zakresie logistyki magazynowej