Towary masowe i drobnica konwencjonalna

Przewozimy ładunki masowe i drobnicowe pomiędzy portami europejskim oraz na całym świecie. Wyróżnia nas szeroki zakres obsługiwanych usług, który obejmuje:

  • towary suche: zboża, śruty, rudy, węgiel, kruszywa,
  • towary płynne: ropa, chemikalia, gaz, oleje,
  • towary chemiczne luzem – w tym towary niebezpieczne.

Dostarczamy kompleksową obsługę ładunków akcyzowych. Posiadamy uprawnienia do odprawy towarów celnych z zawieszoną akcyzą, takich jak produkty ropopochodne. Mamy szerokie doświadczenia w zakresie obsługi chemikaliów płynnych oraz rynku zbożowo – paszowego.

Naszych klientów wspieramy wiedzą i doświadczeniem na każdym etapie realizacji zlecenia.

W zakresie obsługi przewozu towarów masowych i drobnicy konwencjonalnej naszym klientom oferujemy:

  • bogate doświadczenie w realizacji spedycji towarów masowych,
  • kompetencje w obsłudze towarów chemicznych luzem, również towarów niebezpiecznych,
  • magazyny na bezpośrednim zapleczu portu,