Obsługa Terminalu AGTC Rijeka

Kluczowym partnerem CH Adria w obszarze Morza Śródziemnego jest związany właścicielsko z Grupą OT Logistics terminal kontenerowy AGTC. Oprócz standardowych usług z zakresu spedycji kontenerowej, C.Hartwig Adria jest inicjatorem i partnerem w projekcie pierwszego w historii pociągu kontenerowego Rijeka – Wiedeń – Gliwice – Gdańsk/Szczecin.

Nowy pociąg to przede wszystkim połączenie krótszych czasów transportu z większą jakością – przede wszystkim bezpieczeństwem przesyłek. Dodatkowo, projekt został uzupełniony o koordynowane z pociągiem dedykowane połączenia żeglugowe z Rijeki do Turcji oraz innych państw basenu Morza Śródziemnego. W Turcji dodatkowym uzupełnieniem jest sieć połączeń kolejowych i samochodowych obsługujących cały kraj w formule door-to-door oraz sąsiednie państwa (Iran, Gruzja).