Przynależność do Grupy Kapitałowej

Wraz ze spółkami C.Hartwig Gdynia S.A. i Retranst International Spedicion jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Grupa Kapitałowa OT Logistics jest jedną z największych organizacji w branży transportowo-spedycyjno-
logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Powstała wokół spółki żeglugi śródlądowej – OT Logistics S.A., której historia sięga 1946 roku.

W wyniku fuzji i przejęć dokonywanych Polsce, jak i poza jej granicami, powstał holding składający się z ponad 20 spółek operujących na rynku przewozów towarów żeglugą śródlądową, ale także w spedycji morskiej, lądowej (kolejowej, drogowej), lotniczej oraz w przeładunkach w portach morskich i terminalach śródlądowych.

Siłę Grupy Kapitałowej stanowią przede wszystkim: kompleksowa oferta, kilkudziesięcioletnie doświadczenie oraz potencjał i specjalizacja poszczególnych spółek Grupy.